THÝ Liderligini Dowam Etdirýär

THÝ sanawda 596 uçar bilen birinji orny eýeledi

1588279
THÝ Liderligini Dowam Etdirýär

 

Türk Howa Ýollary günde ortaça 596 uçar sapary bilen Ýewropa ýurtlarynyň bir hepde-de guran uçar saparlary boýunça liderligini gorap saklady.

Ýewropa Howa gatnawy gullugynyň fewral aýynyň 15-21-i aralygynda guralan uçar saparlary hakyndaky habarnamasyna görä, Türk Howa Ýollary günde ortaça 596 uçar sapary bilen Ýewropaly bäsdeşlerinden öňe geçdi.

THÝ sanawda 596 uçar bilen birinji orny eýeledi.

366 uçar sapary bilen Air Frans ikinji, günde ortaça 262 uçar sapary bilen Wideroe üçünji, 249 uçar sapary bilen Pegasus Howa ýollary dördünji orny eýeledi.


Etiketkalar: #lider , #uçar saparlary , #THÝ

Degişli Habarlar