Türkiýede sarp ediji ynam indeksi artdy

Sarp ediji ynam indeksi maý aýynda aprel aýyna garanyňda 8,5 göterim artyp, 59,5 göterime barabar boldy

1420545
Türkiýede sarp ediji ynam indeksi artdy

Türkiýäniň Hasabat guramasy maý aýynyň sarp ediji ynam indeksi bilen bagly habarnama çap etdi. 

Türkiýäniň Hasabat guramasy we Türkiýe Respublikasynyň Merkezi banky bilen hyzmatdaşlyk etmeginde geçirilen, Sarp ediji indeksi bilen bagly sowalnamadan haspalanan möwsüm täsirinden saplanan sarp ediji ynam indeksi, maý aýynda aprel aýyna garanyňda 8,5 göterim artdy. 

Aprel aýynda 54,9 göterim bolan indeks gymmady, maý aýynda 59,5 göterime çenli ýokarlady. Degişli Habarlar