Ykdysady ynam indeksi 1,7 göterim ýokarlady

Ykdysady ynam indeksi noýabr aýynda ozalky aý bilen deňeşdirilende 1,7 göterim ýokarlap, 91,3 göterime deň boldy

Ykdysady ynam indeksi 1,7 göterim ýokarlady

Türkiýäniň Hasabat guramasy noýabr aýyna degişli ykdysady ynam indeksini çap etdi.

Şuňa laýyklykda indeks noýabr aýynda ozalky aý bilen deňeşdirilende 1,7 göterim ýokarlap, 91,3 göterime barabar boldy.

Noýabr aýynda sarp ediji ynam indeksi 59,9, real pudagyň ynam indeksi 105,9 we hyzmatlar pudagyna ynam indeksi 91,3 göterime ýetdi.Degişli Habarlar