ÝB Türkiýäniň 2019-njy ýyl üçin ösüş çaklamasyny ýokarlandyrdy

ÝB Komissiýasy 2019-njy ýylyň Güýzki ykdysady çaklamalar habarnamasyny çap etdi

ÝB Türkiýäniň 2019-njy ýyl üçin ösüş çaklamasyny ýokarlandyrdy

Mundan ozalky habarnama görä Türkiýäniň ösüş çakmalarynyn 2019-njy ýyl üçin -2,3 göterimden 0,3 göterime ýokarlandyrylan habarnamada Türkiýäniň ykdysadyýetiniň 2020-nji ýylda bolsa 3,1, 2021-nji ýylda 3,5 göterim ösüş etjekdigi çaklanylýar.

Habarnamada Ýewro giňişliginiň 2019-2020-nji ýyl  boýunça ösüş çaklamalary mundan ozalky habarnama bilen deňeşdirilende aşakladyldy.

Ozalky habarnamada Ýewro giňişliginiň 2019-njy ýylda 1,2, 2020-nji ýylda 1,5 göterim ösüş etjekdigi çaklanylan bolsa, soňky habarnamada şol mukdarlar 2019-njy ýyl üçin 1,1, 2020-nji ýyl üçin 1,2 göterime düşürildi.

Ösüş çaklamasy 2021-nji ýyl üçin bolsa 1,2 göterim hökmünde çaklanyldy.

Habarnamada ÝB-niň ösüş çaklamasy 2019, 2020 we 2021-nji ýyllar üçin 1,4 göterim hökmünde kesgitlendi.Degişli Habarlar