Türkiýäniň 2023-nji ýyldaky Syýahatçylyk strategiýasy aýan edildi

Türkiýäniň 2023-nji ýyldaky Syýahatçylyk strategiýasy aýan edildi: 75 million syýahatçy maksat edinilýär

Türkiýäniň 2023-nji ýyldaky Syýahatçylyk strategiýasy aýan edildi

Syýahatçylyk pudagynyň wekilleri ünslerini Türkiýäniň 2023-nji ýyl 75 million syýahatçy maksadyna tarap gönükdiremäge başladylar.

Ortaýer deňizi Syýahatçylyk myhmanhanalary we dolandyryjylary Bileleşiginiň başlygy Erkan Ýagjy: “2023-nji ýylda 75 million syýahatçy syýahatçy maksatnamasy, Türkiýe taýdan hakykata bap gelýän we ýetip boljak bir maksatnama. Biz hem bu ugurda edýän işlerimiz bar” diýip belledi.

Ýagjy, kesgitlenen strategiýalaryň çäginde esasan hem tanyşdyrylyş ugrunda dowam etdiriljek işlerimiz bilen bu maksada ýetip biljekdiklerini habar berdi.


Etiketkalar: syýahatçylyk

Degişli Habarlar