"Songar" bomba atyjy bilen üpjün edildi

Ýaragly dron "Songar" bomba atyjy bilen üpjün edildi

"Songar" bomba atyjy bilen üpjün edildi

Türkiýäniň ilkinji ýaragly dron ulgamy "Songar" üçin tabşryrk etaby başlady.

Golaýda Türkiýäniň Ýaragly güýçleriniň düzümine goşuljak "Songar", awtomatik pulemýotdan soň, indi bolsa bomma zyňyjy bilen üpjün edildi.


Etiketkalar: pulemýot , bomba , dron , Songar

Degişli Habarlar