“Baýraktar TB2” Kuweýdiň çölünde rekord goýdy”

"Milli ýaragly dron “Baýraktar TB2” Kuweýdiň çölünde rekord goýdy”

“Baýraktar TB2” Kuweýdiň çölünde rekord goýdy”

 

Milli ýaragly dron “Baýraktar TB2” Kuweýtde ganaşan demo uçuşyndan özüne degişli iň uzak aralyga uçan milli howa ulagy rekorduny geçdi

Milli ýaragly dronyň Kuweýtde aşa yssy howa we çöl tupany ýaly agyr howa şertlerinde 27 sagat 3 minut üznüksiz uçup, uly üstünlik gazandyDegişli Habarlar