Daşary ýurtlulara ýaşaýyş jaý satuwy aprel aýynda ýokarlady

Daşary ýurtlulara ýaşaýyş jaý satuwy 4 aýda 13,338-e ýetdi

Daşary ýurtlulara ýaşaýyş jaý satuwy aprel aýynda ýokarlady

 

Üstümizdäki ýylyň birinji çärýegindäki ösüş depginini aprel aýynda-da dowam etdiren daşary ýurtlulara ýaşaýyş jaý satuwy 4 aýda 13,338-e ýetdi

Geçen ýylyň ýanwar-aprel aýlarynyň aralygynda 7,341 sany ýaşaýyş jaýy satylypdy

Daşary ýurtlulara ýaşaýyş jaý satuwy  ady agzalýan döwürde bolsa 82 göterim ýokarlandyDegişli Habarlar