“Önümçilik güýjüni ýokarlandyryjy maksatnama bolar. Importy azaldyp, eksporty ýokarlandyrarys”

Türkiýe iýun aýynda täze ykdysady maksatnamasyny yglan eder

“Önümçilik güýjüni ýokarlandyryjy maksatnama bolar. Importy azaldyp, eksporty ýokarlandyrarys”

 Türkiýe iýun aýynda täze ykdysady maksatnamasyny yglan eder

Gazna we maliýe ministri Berat Albaýrak iýun aýynda önümçilik we eksport pudagyny goldamak üçin täze maksatnama yglan etjekdigini aýtdy

Salgyt ulgamynda-da özgertmeleriň girizilmeginiň göz öňünde tutulýandygyny aýdan Albaýrak: “Önümçilik güýjüni ýokarlandyryjy maksatnama bolar. Importy azaldyp, eksporty ýokarlandyrarys” diýdiDegişli Habarlar