TürkAkym tebigy gaz turba geçirijisi üstümizdäki ýylyň ahyrynda ulanylmaga berler

Taslamanyň soňky halkasy bolan Kyrklareli Kyýyköý geçirijisiniň gurluşyk işleriniň 70 göterimi tamamlandy

TürkAkym tebigy gaz turba geçirijisi üstümizdäki ýylyň ahyrynda ulanylmaga berler

Rus gazyny Türkiýä we Ýewropa akdyrjak TürkAkym tebigy gaz turba geçirijisi üstümizdäki ýylyň ahyrynda ulanylmaga berler

Taslamanyň soňky halkasy bolan Kyrklareli Kyýyköý geçirijisiniň gurluşyk işleriniň 70 göterimi tamamlandy.

Taslamanyň meýilleşdirlen möhletde tamamlanjakdygy nygtalýar.

Ýyllyk 31,5 milliard kub metrlik iki paralel turba geçirijiden ybarat taslamanyň denizden geçýän böleginiň ähli işleri tamamlandy.

TürkAkym taslamasynda birinji geçirijiden geljek 15,75 milliard kub metrlik tebigy gaz, Russiýanyň Anapa şäherinden Kyýyköýe akdyrlar

Ikinji geçirijiden bolsa şol mukdardaky tebigy gaz Ýewropa ýurtlaryna akdyrlar

 Degişli Habarlar