TUSAŞ Türkiýede uçar we dik uçar öndürmek üçin ägirt uly desga gurar

TUSAŞ Türkiýäniň iň uly, dünýä boýunça 4-nji uly kompozit önümçilik desgasyny gurar

TUSAŞ Türkiýede uçar we dik uçar öndürmek üçin ägirt uly desga gurar

TUSAŞ Türkiýede uçar we dik uçar öndürmek üçin ägirt uly desga gurar

Türk awiasiýa we kosmos senagaty edarasy TUSAŞ Türkiýäniň iň uly, dünýä boýunça 4-nji uly kompozit önümçilik desgasyny gurar

Paýtagt Ankaranyň Kahramankazan etrabyndaky merkezi desgada 181 million dollarlyk maýa goýum bilen iş ýüzüne geçiriljek meýilnama dünýädäki kompozit isleginiň 2 göterimini kanagatlandyrar


Etiketkalar: önümçilik , desga , TUSAŞ

Degişli Habarlar