33 sagatda tamamlandy

45 sagatda tamamlanmagyna garaşylan göçüriliş işleri 33 sagatda tamamlandy.

33 sagatda tamamlandy

Dünýäniň iň uly howa menzili bolan Stambul howa menziliniň göçüriliş işleri, üstünlikli ýagdaýda tamamlandy.

45 sagatda tamamlanmagyna garaşylan göçüriliş işleri 33 sagatda tamamlandy.

Türk howaýollary göçüriliş işlerinden soň, täze öýünden ilkinji uçar saparyny Ankara gurady.Degişli Habarlar