Awiasiýa taryhynyň iň uly göçürilşigi Stambulda dowam edýär

Göçürilşigiň 23.59-da tamamlanmagy meýilleşdirilýär

Awiasiýa taryhynyň iň uly göçürilşigi Stambulda dowam edýär

Awiasiýa taryhynyň iň uly göçürilşigi Stambulda dowam edýär

Atatürk howa menzilindäki 47 müň 300 tonnalyk goş, Stambul howa menziline göçürilýär

Düýn sagat 03.00-da başlan göçürilşigiň 94 göterimini tamamlandy.

Göçürilşigiň 23.59-da tamamlanmagy meýilleşdirilýär.

Türk Howa Ýollary tarapyndan berlen beýanatda operasiýanyň meýilleşdirilşi ýaly dowam edýändigi ýatladyldy.

Beýanatda Atatürk howa menzilinden soňky uçaryň Stambul-Singapur saparyny amala aşyrmak üçin 02.00-da uçandygy ýatladyldy.

 Degişli Habarlar