Wolkswagen 2023-nji ýyla çenli 7 müň adamy işden çykarar

Wolkswagen firmasy 2023-nji ýyla çenli 5-7 müň adam işden çykarar

Wolkswagen 2023-nji ýyla çenli 7 müň adamy işden çykarar

Wolkswagen 2023-nji ýyla çenli 7 müň adamy işden çykarar

Dünýäniň iň uly awtomobil öndürijilerinden Wolkswagen firmasy 2023-nji ýyla çenli 5-7 müň adamyň işden çykaryljakdygyny mälim etdi.

Mesele hakynda firma tarapyndan berlen beýanatda “Adaty işleriň awtomatiki ulgama geçmegi bilen firmamyz tarapyndan 2023-nji ýyla çenli 5-7 müň işçi işden çykarlyp bilner” diýildi.

Elektrik togy bilen işleýän ulag önümçiligine uly ähmiýet bermäge başlan nemes awtomobil firmasy 10 ýylda 22 million ulag öndürer.

Ady agzalýan döwürde firmanyň ulaglarynyň bir bölegini Türkiýede öndürip biljekdigi aýdylýar.

 

 

 Degişli Habarlar