THÝ Berlinden Adana we Gaziantep şäherlerine gönüden uçar saparlaryny ýola goýar

Türk Howa ýollary Germaniýanyň paýtagty Berlinden Adana we Gaziantep şäherlerine gönüden uçar saparlaryny ýola goýar

THÝ Berlinden Adana we Gaziantep şäherlerine gönüden uçar saparlaryny ýola goýar

Türk howa ýollarynyň resmileriniň Germaniýanyň paýtagty Berlinden Türkiýäniň Adana şäherlerine uçar saparlarynyň 2-nji aprelde, Gaziantep şäherine bolsa 5-nji aprelde başlajakdygyny mälim etdi.

Tomus pasly boýunça hepdede 1 gezek guraljak uçar saparlary bilen ýolagçylar Berlinden Adana şäherine gönüdün-göni uçyp bilerler.

Berlinden Gaziantep şäherine 5-nji aprelde başlajak gönüden-göni saparlar hepdäniň anna we şenbe günleri ikitaraplaýyn häsýetde guralar.  Degişli Habarlar