Nemesler irki rezerwasiýalara uly isleg bildirýär

Mesele bilen bagly Türkiýäniň Myhmanhanaçylar federasiýasynyň başlygy Osman Aýyk beýanat berdi

Nemesler irki rezerwasiýalara uly isleg bildirýär

Nemes syýahat gulluklary bileleşiginiň görkezijilerine görä geçen ýyl bilen deňeşdirilende üstümizdäki ýylda Germaniýadan Türkiýä edilen rezerwasiýalaryň sany 58 göterime çenli artdy.

Nemesleriň esasan Antalýa isleg bildirýändigini aýdan Türkiýäniň Myhmanhanaçylar federasiýasynyň başlygy Osman Aýyk 58 göterimlik artyşyň syýahatçylyk pudagyny umytlandyrýandygyna ünsleri çekdi. 


Etiketkalar: Antalýa , Türkiýe

Degişli Habarlar