Ýewro giňişliginde fewral aýynda inflýasiýa 1,5 göterim ýokarlady

Ýewropanyň Hasabat ofisi Awro giňişliginiň fewral aýyndaky ýyllyk inflýasiýasynyň ilkinji görkezijilerini çap etdi

Ýewro giňişliginde fewral aýynda inflýasiýa 1,5 göterim ýokarlady

Görkezijilere görä Ýewro giňişliginde ýanwar aýyda 1,4 göterim deň bolan ýyllyk inflýasiýa 1,5 göterim boldy.

Ýewro giňişliginde fewral aýyndaky inflýasiýanyň esasy düzümine seredilende iň ýokary ýyllyk inflýasiýa 3,5 göterim bilen energiýa pudagynda boldy. Azyk pudagynda 2,4, alkogol we temmäki önümleri 1,3 we senagat önümleri 0,3 göterime barabar boldy.

 Degişli Habarlar