Ministr Albaýrak: "Türkiýe sebitdäki ýeke-täk durnukly ýurt” diýdi

Ministr Albaýrak Dawosda geçirilýän 49-njy Bütindünýä Ykdysadyýet Forumyna gatnaşdy

1132874
Ministr Albaýrak: "Türkiýe sebitdäki ýeke-täk durnukly ýurt” diýdi

 

Gazna we maliýe ministri Berat Albaýrak Türkiýäniň ýerleşýän sebitinde ýeke-täk durnukly ýurtdygyna aýratyn ünsleri çekdi

Ministr Albaýrak Şweýsariýanyň Dawos şäherçesinde geçirilýän 49-njy Bütindünýä Ykdysadyýet Forumyna gatnaşdy

Forumyň çäginde “Ösýän bazarlaryň pozisiýasy” temaly maslahata gatnaşyp, soraglara jogap beren Albaýrak türk ykdysadyýetiniň ýerleşýän sebitindäki çykgynsyzlyklara, çökgünliklere garamazdan ösüşini dowam etdirýändigine aýratyn üni çekdiDegişli Habarlar