Kredit derejelenjiriş guramasy Mudize galplyk jezasy berildi…

Mudiz ABŞ-daky öý kireýlerine ýalňyş bal berendigi sebäpli 16,25 million dollar puşmana tölegini tölemäge mejbur edildi

1039881
Kredit derejelenjiriş guramasy Mudize galplyk jezasy berildi…

“Wol Strit Jornal” gazetiniň habar bermegine görä 2008-nji ýyldaky ykdysady çökgünlige sebäp bolan mortgeýç karzlary üçin ballary ulaldyp görkezen Mudize ABŞ-da hem jeza berildi. Amerikanyň gozgalýan emläkler we Birža topary “SEK” 2010-2013-nji ýyllaryň aralygyndaky öý karzlaryna hakykatdan has ýokary ballar berendigi üçin Mudiji puşmana töleg tölemäge mejbur etdi.

Kararda guramanyň içerki gözegçiligindäki bökdençlikler we karz derejelendiriş ballaryny durnukly ýerine ýetirmekde we kesgitlemekde kemçiliginiň bardygy hem nygtalýar.


Etiketkalar: #ABŞ , #kredit , #gurama

Degişli Habarlar