Russiýa edilýän aýakgap eksporty 120 göterim artdy

Türkiýeden Russiýa edilýaň aýakgap eksporty ýanwar-iýul aýlarynyň aralygynda 120 göterim ýokarlap, 91 million 707 müň dolara barabar boldy

Russiýa edilýän aýakgap eksporty 120 göterim artdy

Egeýiň eksportçylar bileleşiginden berilen beýanata görä türk derijilik pudagy 2018-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynyň aralygynda Russiýa edilýän eksportda 64 göterim artyş amala aşyryp, 144 million girdeji gazandy.

Russiýa deri önümleriniň eksportynda bolsa birinji orny aýakgap pudagy eýeledi.

Egeýiň Deri we deri önümleriniň eksportçylar bileleşiginiň başlygy Erkan Zandar eksporty ösdürmek üçin dünýäniň ähli ýurtlaryndaky sergilere gatnaşmak ugrunda tagalla edýändiklerini aýtdy.Degişli Habarlar