TürkAkym tebigy gaz turba geçiriji taslamasynyň gurluşyk işleri dowam edýär

Rus gazyny Türkiýäniň üstaşyr Ýewropa ýetirjek TürkAkym tebigy gaz turba geçiriji taslamasynyň Kyrklareliniň Kyýyköý kenaryndaky gurluşyk işlerine başlandy

TürkAkym tebigy gaz turba geçiriji taslamasynyň gurluşyk işleri dowam edýär

Gurluşyk işleriniň çäginde deňiziň kenaryndan başlap 2,4 kilometrlik turba çekiler.

Ady agzalýan gurluşyk işleriniň 4-8 hepde dowam etmegi meýilleşdirilýär.

TürkAkym taslamasyndan ilknji gazyň 2019-njy ýylyň ahyrynda akdyrylmagy meýilleşdirilýär.

TürkAkym turba geçiriji taslamasy her biri ýyllyk 15,75 milliard kub metr mümkinçiligine eýe iki liniýadan ybarat bolar.


Etiketkalar: gaz , taslama , Türk Akymy

Degişli Habarlar