Eýranyň Germaniýadan 300 million ýewro nagt pul aljakdygy öňe sürüldi

Eýranyň Germaniýadan 300 million ýewro nagt pul almak meýilleşdirýändigi öňe sürüldi

Eýranyň Germaniýadan 300 million ýewro nagt pul aljakdygy öňe sürüldi

Germaniýanyň Bild gazedinde Nikolaus Blome tarapyndan ýazylan habara görä Eýranyň uly mukdarda nagt puly ýurda salmak islemeginiň sebäbi, ABŞ-niň resmi Tährana garşy girizmek isleýän agyr sanksiýalar bolup durýandygy habar berildi.

Habarda ABŞ-niň we Ysraýylyň razwedka gulluklarynyň mesele bilen bagly herekede geçendigi, onuň sebäbiniň bolsa köp mukdarda nagt pulyň Orta Gündogarda Eýran tarapyndan goldanýan ýaragly güýçlere kömek bermek ähtimallygynyň bardygy bellendi. 

 


Etiketkalar: Bild , habar , nagt pul , Eýran , Germaniýa

Degişli Habarlar