Million, milliard hökmünde üýtgedildi

Hytaý ABŞ-nyň import edilýän harytlara goýan goşmaça gümrük tariflerine deň derejede garşylyk görkeziljekdigini beýan etdi

Million, milliard hökmünde üýtgedildi

Hytaýyň Söwda ministrliginden ABŞ-nyň täze gümrük tarifleriniň güýje girmeginden soň berilen beýanatda; “Hytaý tarapy harby söweşde ilkinji gülläni atmajakdygyna söz beripdi, emma ýurdunyň we halkynyň başlangyç bähbitlerini gorajakdygyny beýan edipdi. Şeýlelikde deň derejede garşylyk görkezmek mejbury şerte öwrüldi” diýilýär.

Beýanatda garşylyk hökmünde haýsy başlangyçlaryň ediljekdigi barada maglumat berilmed.

Resmi Pekin ozal ABŞ-nyň beýan eden 34 milliard dollara barabar tehnologik enjamlara baradaky gümrük tariflerine garşy ABŞ-dan import edilýän 50 milliard dollarlyk tehnologik emjamlara gümrük salgydyny goýjakdygyny beýan edipdi.


Etiketkalar: Pekin , ABŞ , Hytaý

Degişli Habarlar