Hytaý Pakistana ýene-de 1 milliard dollar karz berdi

Hytaý Pakistanyň walýuta ätiýaçlarynyň artmagy üçin ýurda 1 milliard dollar kredit berdi

1004236
Hytaý Pakistana ýene-de 1 milliard dollar karz berdi

Soňky kredit bilen birlikde Hytaýyň şu maliýe ýylynda Pakistana beren kredit mukdary 5 milliard dollardan geçdi. 

Pul serişdesiniň Hytaý-Pakistan Ykdysady koridor bilen birlikde Pakistanyň energetika we ýol infrastrukturasyna bölünip aýrylmagy göz öňünde tutulýar. 

Infrastruktura taslamasynyň jemi çykdajysynyň 57 milliard dollar bolmagyna garaşylýar. 

Hytaýyň Bir nesil-bir ýol taslamasy üçin möhüm bir ýurt bolan Pakistanyň erbet maliýe ýagdaýy sebäpli Halkara Pul gaznasy bilen ylalaşjakdygy öňe sürülýärdi. 

 


Etiketkalar: #Hytaý , #kredit

Degişli Habarlar