Adolf Gitler tarapyndan ulanylan gap-gaçlar rekord baha satyldy

II Jahan urşynda Nasist Germaniýanyň lideri Adolf Gitler tarapyndan ulanylan gap-gaçlar 12 müň 500 strelinge satyldy

Adolf Gitler tarapyndan ulanylan gap-gaçlar rekord baha satyldy

Gitler üçin ýörite ýasalan kümüş gap-gaçlar Britaniýanyň günorta-günbataryndaky Dorsetde auksionda satyldy. 

Sherborne's auksion öýi tarapyndan berilen beýanatda 2 sany pyçak, 3 sany çemçe we 3 sany wilkadan ybarat gap-gaçlaryň Gitleriň 50 ýaş toýy üçin taýarlanandygy, gap-gaçlaryň üstünde Nasistleriň simwolynyň, swastikanyň we Gitleriň baş harplarynyň bardygy habar berildi. 

 Degişli Habarlar