Işsiz adamlaryň sany azalýar

Işsiz adamlaryň sany 10,1 göterime çenli azaldy

Işsiz adamlaryň sany azalýar

Türkiýede işsiz adamlaryň sany mart aýynda geçen ýylyň mart aýyna garanyňda 1,6 göterim azalyp, 10,1 göterime çenli aşaklady. 

Ady agzalan döwürde işsiz adamlaryň sany 432 müň adam azalyp, 3 million 210 müň adama ýetdi.

Işewür dünýäsiniň wekilleriniň we ykdysadyýetçileriň işsizligiň ýakyn wagtda 1 sanly derejä ýetjekdigini aýdýrlar.


Etiketkalar: mart , azalmak , işsizlik

Degişli Habarlar