Turkish Kargo Hytaýyň we Gonkongyň firmalary bilen ylalaşdy

Turkish Kargo kärhanasy Hytaýyň we Gonkongyň kärhanalary bilen hyzmatdaşlyk etmek babatynda şertnama baglaşdy

990463
Turkish Kargo Hytaýyň we Gonkongyň firmalary bilen ylalaşdy

Türk Howa ýollarynyň ýük daşaýan firmasy Turkish Cargo Stambulyň täze howa menziline taýarlanýar. 

Uly maksatlar üçin dünýäniň 2 ägirtleri bilen hyzmatdaşlyk etmek babatynda şertnama baglaşdy. 

Hytaýyň ZTO we Gonkongyň Pal Air kärhanalary bilen hyzmatdaşlyk etmek baradaky şertnama gol çekişdi. 

THÝ-niň Dolanşyk geňeşiniň we Ýerine ýetirjiler geňeşiniň başlygy Ilker Aýjy baglaşylan şertnama we Türk Howa ýollarynyň ýük daşamak bilen bagly maksatlary barada beýanat berdi. 

 Degişli Habarlar