88-nji Ženewa Awtomobil sergisi 8-nji martda başlar

88-nji Ženewa Awtomobil sergisi düýn bolsa gapylaryny metbugat işgärlerine açdy

924596
88-nji Ženewa Awtomobil sergisi 8-nji martda başlar

Şweýsariýanyň Ženewa şäherindäki Palekspo sergi merkezinde geçiriljek we 1 müňe golaý ulagyň sergilenjek sergide takmynan 10 müňe golaý metbugat işgäri iş alyp barar.  

Sergide täze nusga we konsepsiýa eýe boljak ulaglar sergilenip, sergä takmynan 700 müň adamyň gelmegine garaşylýar.

88-nji Ženewa Awtomobil sergisi 8-18-nji mart aralygynda geçiriler.

Iň tiz we iň gymmat ulaglaryň sergilenjek 110 müň ind metrlik sergi merkezinde firmalar 220 stentde döwrebap tehnologiýalara eýe bolan önümlerini tanyşdyrmaga mümükinçilik taparlar.

Ilkinji gezek 1905-nji ýylda geçirilen we 1924-nji ýylda halkara dereje berilen Ženewa Awtomobil sergisine bu ýyl türk firmalar hem gatnaşar.Degişli Habarlar