Türkiýäniň daşary ýurtlardaky baýlygy artdy

Türkiýäniň daşary ýurtlardaky baýlygy 226,5 milliard dollara ýetdi

828933
Türkiýäniň daşary ýurtlardaky baýlygy artdy

Türkiýe Respublikasynyň Merkezi Banky Halkara Maýa goýum pozisiýasynyň awgusta aýyndaky hasabatyny çap etdi.

Hasabata görä şu ýylyň awgust aýynda geçen ýylyň ahyryna garanyňda Türkiýäniň daşary ýurtlardaky baýlygy 5,1 göterim artdy.

Banklaryň jemi kredit ätiýajy bolsa 0,8 gňterim artyp, 88,3 milliard dollara, beýleki pudaklaryň kredit ätiýajy bolsa 9,2 göterim ýokarlap, 109,6 milliard dollara ýetdi.Degişli Habarlar