Rus we türk firmalary Izmir sergisiniň çäginde 820 million dollarlyk alynky şertnama gol çekişdi

Russiýanyň Senagat we söwda ministriniň orunbasary Georgiý Kalamanow rus we türk firmalarynyň Halkara Izmir sergisiniň çäginde 820 million dollarlyk alynky şertnama gol çekişendigini aýtdy

795048
Rus we türk firmalary  Izmir sergisiniň çäginde 820 million dollarlyk alynky şertnama gol çekişdi

Kalamanow “Sergi ähli taraplaýyn netijeli geçdi. Serginiň çäginde türk-rus firmalarynyň çäginde 196 gepleşik geçirildi we şol gepleşikleriň netijesinde 820 million dollarlyk alynky şertnama gol çekişildi” diýdi.

Sergä täze döwrebap tehnalogiýalar bilen işleýän firmalaryň gatnaşandygyny gürrüň beren Kalamanow “Russiýa sergide täze dik uçarlary, we magdan işçileri üçin halas ediş enjamlary ýaly soňky tehnalogiýa bilen öndürlen enjamlaryny tanatdy” diýdi.

 

 

 Degişli Habarlar