Russiýa Belarussiýa kredit berer

Russiýa özüne bolan bergisini bermek üçin şu ýylyň ahyryna çenli Belarussiýa 700 million dollar kredit berer

794676
Russiýa Belarussiýa kredit berer

Russiýanyň hökümetiniň internet saýtynda berilen maglumata görä Belarussiýanyň krediti 2018-nji ýyldan başlap 10 ýylyň dowamynda Russiýa yzyna gaýtaryp berjekdigi mälim edildi.

Beýanatda ady agzalan kredit üçin prosent stawkanyň ilk başda 2,5 göterim, ondan soňky ýyllarda bolsa 9,5 göterime çenli ýokarladyljakdygy habar berildi.

 Degişli Habarlar