Katar bilen Pakistanyň arasynda täze deňiz ýol liniýasy açyldy

Katar bilen Pakistanyň arasynda täze deňiz ýol liniýasy açyldy

789378
Katar bilen Pakistanyň arasynda täze deňiz ýol liniýasy açyldy

Kataryň paýtagty Dohadaky Hamed porty bilen Pakistanyň Karaçi şäherindäki portuň arasynda hepdelik deňiz saparlarynyň başlandygy habar berildi.

 Ady agzalýan deňiz saparlarynyň çäginde 1200 konteýnerlik ýük gämisiniň Karaçiden Katara tarap ýola çykandygy nygtaldy.

Deňiz saparlarynyň Pakistan bilen Kataryň arasyndaki söwda gatnaşyklarynyň ösmegine itergi berjekdigi nygtalýar.

 Degişli Habarlar