Amatsyz howa şertleri sebäpli uçar saparlary çäklendiriler

Stambulyň Sabiha Gökçen adyndaky howa menzilinde uçar saparlary çäklendirler

645216
Amatsyz howa şertleri sebäpli uçar saparlary çäklendiriler

 

Türkiýede dowam edýän amatsyz howa şertleri sebäpli Stambulyň Sabiha Gökçen adyndaky howa menzilinde uçar saparlary çäklendirler.

Mesele hakynda berlen beýanatda şu gün 22.00 bilen 01.00 aralygyndaky uçuşlaryň 20 göterim, 7-nji ýanwardaky uçuşlaryň hem 25 göterim çäklendiriljekdigi nygtaldy.

Beýanatda ýolagçylaryň uçuşlar hakyndaky soňky ýagdaý barada howa ýolynyň internet saýtyndan giňişleýin maglumat edinip biljekdigi aýratyn bellenildi.

 

 Degişli Habarlar