Braziliýada syýasy krizisinden soň ykdysady çökgünlik başdan geçirilýär

Olimpiada oýunlaryna ýer eýeçiligini etjek Braziliýada syýasy krizisinden soň ykdysady çökgünlik başdan geçirilýär

513502
Braziliýada syýasy krizisinden soň ykdysady çökgünlik başdan geçirilýär

Rio De Žaneiroda ykdysady çökgünlik sebäpli ykdysady taýdan gyssagly ýagdaý yglan edildi.

Awgust aýynda başlajak olimpiada oýunlarynyň çykdajylarynyň esasy bölegi ştatyň bujetinden gidirilýär.

Döwlet bolsa transport we howpsyzlygyň üpjün edilmegi ýaly jogapkärçiligi öz üstüne aldy.

Emma Braziliýanyň ykdysadyýetindäki çökgünlikler ştatyň olimpiada oýunlary üçin beren wadalaryny ýerine ýetirip bilmejekdigini görkezýär.

Ştatyň wagtlaýyn gubernatory Fransisko Dornelles oýunlara 50 günden az wagt galanda maddy taýdan goldaw berilmegi üçin çagyryş berdi.

Dornelles başdan geçirilýän ykdysady çökgünlik sebäpli oýunlar üçin degişli maýa goýmuň goýlup bilinmeýändigini aýtdy.

Rio olimpiada oýunlaryna gatnaşmak üçin daşary ýurtly 500 müň myhmanyň gelmegi üçin taýarlyk görýär

 

 

 Degişli Habarlar