Morgan Stanley türk ykdysadyýetiniň 3 göterim ösmegine garaşýar

Bank 2016-njy ýyl üçin göz öňünde tutýan çaklamalaryny beýan etdi

397047
Morgan Stanley türk ykdysadyýetiniň 3 göterim ösmegine garaşýar

Amerikanyň maýa goýum banky Morgan Stanley Türkiýäniň ykdysadyýetiniň geljek ýyl 3 göterim ösmegine garaşýar.
Morgan Stanley Türkiýäniň ykdysadyýeti baradaky 2016-njy ýyl üçin göz öňünde tutýan çaklamalaryny beýan etdi.
Bank türk ykdysadyýetiniň geljek ýyl 2015-nji ýyldaky ýaly 3 göterime golaý ösmegine garaşýandyklaryny mälim etdi.
Bank infilýassiýanyň 7,8 göterime çenli ýokarlamagyna we işsizleriň sanynyň hem 11,1 göterime barabar bolmagyna garaşýar.
Etiketkalar:

Degişli Habarlar