Türk polotensalaryna bolan isleg artýar

Türkiýäniň Denizli welaýatynda öndürilýän polotenseler halkara bazarlarda marka öwrüldi

381814
Türk polotensalaryna bolan isleg artýar

Türkiýeden daşary ýurtlara eksport edilýän 870 million dollarlyk polotenseleriň 70 göterimi Denizli welaýatynda öndürilýär.

Türkiýde öndürilýän polotenseler daşary ýurtlarda tanyşdyrlanda “Türk polotensasy” diýip tanyşdyrylýar.

Geljekgi ýyllarda dünýäniň tanymal myhmanhanalarynda Türk polotensasy burçy döredilmegi meýilleşdirilýär.

Türkiýede öndürilen bu polotenseler eýýäm şu wagtdan marka öwrüldi.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar