Merkezi bankyň walýuta göçümi

Türkiýäniň Merkezi banky(TCMB) banklaryň TCMB-den bir hepde möhlet bilen alýan walýutanyň depozit bilen berilýän prosent stawkasynyň göwrüminiň 9-njy iýuldan başlap aşaklatjakdygyny habar berdi

Merkezi bankyň walýuta göçümi

Türkiýäniň Merkezi bankynyň walýutanyň depozit bilen berilýän prosent stawkalary bilen baglanşykly beren beýanatynda dünýädäki we Türkiýedäki meseleler sebäpli banklaryň TCMB-den bir hepde möhlet bilen alýan walýutanyň depozit bilen berilýän prosent stawkalarynyň göwrümleriniň ertirden başlap dollar üçin 4 göterimden 3,5 göterime çenli, ýewro üçin 2 göterimden 1,5 göterime çenli aşakladandygy barada karar kabul edendigini mälim etdi.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar