I türk-nemes hünärmen okuw biržasy

Germaniýanyň paýtagty Berlinde I türk-nemes hünärmen okuw biržasy geçirildi

I türk-nemes hünärmen okuw biržasy

Türkiýäniň Germaniýadaky ilçihanasy tarapyndan Türkewinde geçirilen çärä 40 gurama we kärhana gatnaşdy.

Türkiýäniň Germaniýadaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly Baş ilçisi Ahmet Başar Şen dabarada eden çykyşynda Berlindäki daşary ýurtly ýaşlaryň arasyndaky işsizlik sanynyň köplüginiň diskraminasiýa sebpli ýüze çykýandygyny nygtady.

Şen Germaniýada hünärmen okuwy ugrunda has hem tapawutly ulgamyň bardygyny we türk ýaşlarynyň bu ulgama görä öz işleriniň eýeleri bolmalydygyny belledi.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar