Fitch Gresiýanyň kredit balyny aşaklatdy

Gresiýanyň uzak möhletli kredit baly “B”-den “CCC”çenli aşakladyldy

285636
Fitch Gresiýanyň kredit balyny aşaklatdy

Halkara kredit derejelendiriş guramasy Fitch Gresiýanyň kredit balyny aşaklatdy.
Gresiýanyň uzak möhletli kredit baly “B”-den “CCC”çenli aşakladyldy.
Mesele barasynda berlen beýanatda bankçylyk pudagyndaky çäkli likwidatsiýa we resmi guramalaryň tölegleri baradaky näbellilikler sebäpli Gresiýanyň kredit balynyň aşakladylandygy nygtaldy.
Beýanatda Gresiýada ynam şertiniň ýola goýulmagynyň birnäçe wagt alyp biljekdigi bellenildi.

 


Etiketkalar:

Degişli Habarlar