Goranyş senagaty eksportda täze rekordlara tarap barýar

Türkiýe soňky döwürde goranyş senagaty taýdan uly öňe gidişlikler edýär

61977
Goranyş senagaty eksportda täze rekordlara tarap barýar

Türk goranyş senagaty eksportda täze rekordlara tarap barýar.

2014-nji ýylyň birinji çärýeginde eksportda 20 göterimlik ösüş eden pudak üstümizdäki ýylyň ahyryna çenli eksport mukdaryny 2 milliard dollara ýetirmegi maksat edinýär.

Türkiýe soňky döwürde goranyş senagaty taýdan uly öňe gidişlikler edýär.

Ýokary hili önümleriň Türkiýäniň Ýaragly güýçleri tarapyndan ulanylmaga başlamagyndan soň dünýä ýurtlarynyň şol enjamlara bolan islegi ýokarlady.

2008-nji ýylda 600 million dollarlyk önüm eksport eden Türkiýäniň goranyş senagaty geçen ýyl şol sany 1 milliard 400 million dollara çykardy.

Şol döwürde Türkiýe eksport taýdan 5,6 göterim ösüş etdi.

 


Etiketkalar:

Degişli Habarlar