İşsizleriň sany ýanwar aýynda 0,5 göterim aşaklady

Türkiýäniň Hasabat guramasy işsizleriň sany bilen baglanşykly görkezijileri beýan etdi

61526
İşsizleriň sany ýanwar aýynda 0,5 göterim aşaklady

İşsizleriň sany 2014-nji ýylyň ýanwar aýynda 0,5 göterim aşaklap 10,1 göterime barabar boldy.

Türkiýäniň Hasabat guramasy işsizleriň sany bilen baglanşykly görkezijileri beýan etdi.

Türkiýede işsizleriň sany 2014-nji ýylyň ýanwar aýynda geçen ýylyň şol döwri bilen deňeşdirilende 49 müň adam aşaklap 2 million 841 adam boldy.

İşe ýerleşdirlenleriň sany bolsa 44,9 göterime barabar.

İşe ýerleşdirlenleriň 21,4 göterimi oba hojalyk, 19,4 göterimi senagat, 6,7 göterimi gurluşyk, 52,2 göterimi bolza hyzmat pudagynda ýer aldy.

 


Etiketkalar:

Degişli Habarlar