Eksportyň ýyldyzlary baýraklary Stambulda eýelerine gowşuryldy

Türkiýe 2013-nji ýylda 500 milliard dollarlyk eksport maksadyna ýetmek üçin tagalla edýär

61509
Eksportyň ýyldyzlary baýraklary Stambulda eýelerine gowşuryldy

Eksportyň ýyldyzlary baýraklary Stambulda eýelerine gowşuryldy.

Türkiýe 2013-nji ýylda 500 milliard dollarlyk eksport maksadyna ýetmek üçin tagalla edýär.

Şol maksada ýetmek üçin ýurduň ösüşine we iş mümkinçiliginiň döredilmegine goşant goşýan firmalara baýraklar berilýär.

Wise-premýer Ali Babajan şu ýyl 12-nji berlen “Eksportyň ýyldyzlary” baýraklarynyň gowşurlyş dabarasynda 2023-nji ýyldaky eksport maksadyna ünsi çekdi.

Ali Babajan 2023-nji ýyl üçin kesgitlenen 500 milliard dollarlyk eksport maksadyna ýetjekdiklerini aýtdy.

Babajan “ähli pudaklar şol maksada ýetmek üçin tagalla edýär” diýdi.

Çykyşlardan soň 10 kategoriýada 18 firma baýraklar berildi.

 


Etiketkalar:

Degişli Habarlar