Türkiýäniň täze ýaragy: Alka

Türkiýe, soňky wagtlardaky terrorçylykly hüjümlerde ýygy-ýygydan ulanylýan partlaýjy ýüklenen howa ulaglary we elde ýasalan partlaýjylary täsirsiz ýagdaýa getirmek üçin Alka ugrukdyrylýan energetika ýarag ulgamyny oýlap tapdy.


Etiketkalar: dron , ulgam , Alka