Köşgüň Tagamlary-2

Osman döwletiniň köşk aşhanasyndan ajaýyp reseptleri dykgatyňyza ýetirýän gepleşigimiziň bu sanynda sizi Osman imperiýasynyň ilkinji paýtagty Bursa alyp gitmekçi we şu hepdeki naharymyz bolan Rokkolaly Uludag Kebabyny  ÝUNESKO-nyň Bütindünýä sanawynda orun eýeleýän Jumalykyzyk obasynda taýarlamakçy.

Bişirjek naharymyz üçin gerek bolan önümler:

0,5 kg. üwelen göle eti

Bir desse rokkola

3 sany pomidor

3 diş sarymsak

1 käse gatyk

1 sany çörek

400 gr. mesge

Duz

Gara burç

Gyzyl burç

 

Naharyň bişirlişine Baş aşpez-medeniýeti öwreniji hormatly Ýunus Emre Akkoryň gürrüň bermeginde tomaşa edeliň.


Etiketkalar: Uludag kebaby , tagamlar