Solo Türk topary Çanakgalada çykyş etdi

Asmanyň ýalňyz bürgüdi Solo Türk topary, Çanakgalanyň asmanynda Gazy Mustafa Kemal Atatürki we onuň egindeşlerini hatyralamak üçin uçdy.