Kyzylelma ilkinji uçuşyny 2023-nji ýylda amala aşyrar

Kyzylelma howada 5 sagada çenli uçup bilýär we 10 müň metr beýiklige çenli çykyp bilýär.


Etiketkalar: Kyzylelma