Yslam Kerimow soňky ýoluna ugradyldy

Yslam Kerimow 1991-nji ýylda Özbegistanyň garaşsyzlygyny yglan etmeginden soň geçirlen ilkinji saýlawda sesleriň 86 göterimini alyp Özbegistanyň ilkinji Döwlet ýolbaşçysy hökmünde saýlanypdy


Etiketkalar: Özbegistan , Yslam Kerimow