Wýetnamly doganlardan rekord

Wýetnamly akrboat iki dogan Ispaniýanyň Girona şäherindäki San Mary soborynyň 90 basgançakly merdiwanyny 52 sekuntda geçdiler 


Etiketkalar: sobor , wýetnamly , akrobat , dogan