Ýerebatan suw howdany abatlanar

Türkiýäniň syýahatçylyk pudagynyň  1500 ýyllyk taryhly iň tanymal ýerleriniň biri bolan Stambul şäherindäki Ýerebatan suw howdanynda iň uly abatlaýyş işleri geçiriler