Türkiýäniň Ýaragly güýçleriniň guwanjy mini uçarmansyz howa ulaglary

Hususy kärhanalaryň biri tarapynan öndürilýän mini uçarmansyz howa ulaglarynyň 3-nji tapgyry Tükiýäniň Ýaragly güýçlerine gowşuryldy